فیلتراسیون آبیاری تحت فشار

0 خریدها
#b10062-1-1-1-2-1-2-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1
موجود

توضیحات

شرکت مهندسی آبگیر حیات کرمان

طراحی، نظارت و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

طراخی و تولید انواع سیستم های اتوماتیک نیمه اتوماتیک و دستی

فیلتراسیون آبیاری تحت فشار

تلفن: ۳۳۲۳۹۱۷۷-۰۳۴

سوالات شما

بالا