ردیفکار پنوماتیک کشت مستقیم (نوتیلج)

0 خریدها
#b10062-1-1-1-2-1-2-1-1-1-2-1-1-1-1-1
موجود

توضیحات

شرکت تراشکده

تولید کننده ماشین های کشاورزی

برای اولین بار در ایران اجرای کشت مجدد در مزرعه بدون انجام عملیات خاکورزی

تلفکس: ۷-۳۶۷۷۲۸۵۴-۰۲۶

سوالات شما

بالا